Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA NA USłUGI SPOłECZNE

    Zamówienie na całodobowy dozór i ochronę mienia

  Ogłoszenie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej wartości 750 000 Euro. Zamawiający w dniu 8-10-2018 zamieścił ogłoszenie o postępowaniu na całodobowy dozór i ochronę mienia oraz obiektów i terenów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.


  Lista załączników
  1. SIWZ_50_18
  2. SIWZ_50__18_ZMIANA_CZERW.
  3. ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_50_18
  4. ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_50_18
  5. OŚWIADCZENIE_O_GRUPIE_KAPITAŁOWEJ_55_18
  6. WYBÓR_OFERTY_50_18
  7. WYBÓR_OFERTY_Z_DNIA_30.10.2018_50_18
  8. INFORMACJA_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA_50_18
    udostępnił Monika Krzak dnia 2018-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra